Utstyr for høne

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Eggbrett / øskje

  Eggbrett / øskje

  fra  kr 3,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Fotring for høne, Ø16mm (20stk)

  Fotring for høne, Ø16mm (20stk)

  Spiralringar for høne, ekstra sterke - 3 rings - Ø 16mm    
  fra  kr 35,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Nettinggjerde plast «Cintoflex D»

  Nettinggjerde plast «Cintoflex D»

  Cintoflex D den sterke plastnettingen. Cintoflex D kombinerer ein usedvanleg styrke og varigheit med å vere svært lett, berre 70 g/m².   Cintoflex D er svart og har maskestørrelse 22 x 35 mm. Denne nettingen eignar seg for inngjerding av høns, duer og andre fugleartar og som tak for vern mot bl.a. grågås og rovfugl. (Sporv og småfuglar kjem seg gjennom). Den blir også brukt rundt sportsplassar, bossplassar o.l. Nettingen er laga av den sterkaste UV-stabile polypropylen og er derfor svært varig og rivefast. Vi leverar Cintoflex D i tre breidder: 1, 1,5 og 2 meter.    
  fra  kr 16,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Organiske syrer pH3,3 «Optima»

  Organiske syrer pH3,3 «Optima»

  Produkt "på lag" med naturen. Effektiv mot sopp og skadelege bakteriar. Ei blanding av 4 organiske syrer som har god effekt på skadelege bakteriar som S,aureus, E.coli, Listeria etc og på sopp. Kan derfor brukast til mange formål.   Innhald: organiske syrer, aroma, vatn. Alle ingrediensar er godkjente til bruk i mat. Sjukdomsframkallande bakteriar trivst dårleg i nærvær av organiske syrer og ved pH-verdiar lågare enn 5. Ingen problembakteriar toler eit miljø der pH-verdiane er ca. 4 over tid, særleg ikkje når pH-verdien er resultatet av ein del organiske syrer. Organiske syrer skal blandes ut med vatn i forholdet 1:15.   Viktige bruksområde: • Fjøs, kennel, stall o.l. • Produksjonslokale til næringsmidlar. • Skular, barnehagar og helseinstitusjonar. • Ved sur stråle under hoven hos hest. • Generelt reinhald i hus og heim. • I fotbad til storfe. • Til bruk på slakt av hjort etc. for å kunne modne slaktet lenger. Spray rikeleg på hals, skotsår, innvendig, på forurensa deler av slaktet og på snittflata dersom dyret er kløyvd. Om nødvendig kan det sprayast på heile overflata.   Sprayflaske m/sprayhode (praktisk flaske til utblanding) Datablad Optima organiske syrer  
  fra  kr 134,00 eks. MVA