Drikkekar - varme

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Reservedelar for Balje«Willab» og Balje rund

  Reservedelar for Balje«Willab» og Balje rund

    Kabelkontakt (handel) Kabelkontakt (rund)   Passar for Balje«Willab»og Balje, rund  
  fra  kr 79,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Røyrisolasjon

  Røyrisolasjon

  Røyrskål av fukt-/vassavvisande steinull pålagt armert alufolie med sjølvlimande overlapp. Den z-forma lengdelukkinga gir ein eksakt tilpassing og minimerer varmetapet. Isolasjonstykkelse 20 mm. Lengde 1 m. Eignar seg ikkje til å grave ned.   (Til ytterligere forsterkning av isolasjonen kan en bruke alu-klebeband. Art.nr. 720-101.1049)
  fra  kr 45,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Termorøyr «Suevia»

  Termorøyr «Suevia»

  Termorøyr av polythylen, doble veggar med isolasjon. Ytre firkanta festering med hol i hjørna for eventuelt feste i underlaget. Indre diameter er 30 cm, ytre 42 cm. Modell 344  Høgde 40 cm, festast i golvet. - 6 kg. For små dyr som sau og geit. Modell 346 Høgde 60 cm, festast i golvet. - 9 kg. For kalv og storfe. Modell 348 Høgde 80 cm, festast i golvet. - 11,4 kg. For større dyr som hest og ku. Modell 345 Høgde 110 cm, bygghøgde 80 cm - 10 kg. (30 cm under ringen, for å støype ned). For større dyr som hest og ku.
  fra  kr 860,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Transformator «Suevia»

  Transformator «Suevia»

  Transformatoren bør monterast så nær drikkekaret som mogeleg men utanfor dyret si rekkevidde. Modell 322 * 24 Volt, 50 Watt. -  1,7 kg. * L x B x H: 10,5 x 7,5 x 8 cm Modell 380 * 24 Volt, 100 Watt. -  2,2 kg. * L x B x H: 10,5 x 7,5 x 8 cm Modell 390 * 24 Volt, 200 Watt. -  4 kg. * L x B x H: 13 x 8,5 x 10 cm Modell 392 * 24 Volt, 400 Watt. -  7,8 kg. * L x B x H: 17,5 x 10,5 x 13 cm Eksempel på installasjon av drikkekar   Deleliste Trafo  (Reservedelae kan bestillast på tlf. 57694800)  
  fra  kr 483,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmekabel 230 V «Kima» innv./utv.

  Varmekabel 230 V «Kima» innv./utv.

  Kima Varmekabel  for innvendig eller utvendig montering på røyr. 2 m tilførselskabel (utan varme) og stikkontakt 230 V m/jord. 11 W/meter.   Kabelen er sjølvregulerande og kan ikkje bli overoppheta sjølv ved tilkopling over lang tid. Kabelen endrar effekt avhengig av temperaturen. Stig temperaturen minkar effekten og omvendt når temperaturen blir lågare.   Kabelen er godkjent for innvendig montering i røyr med maks 10 bar. Leidningen kan kryssast utan fare for overoppvarming. Jordfeilbrytar bør brukast ved all installasjon. Kabelen må ikkje kappast. Ved innvendig installasjon held den eit 32 mm røyr med 20 mm isolasjon frostfritt ned til ca. -30ºC, ved utvendig installasjon ned til ca. -20ºC. Ved innvendig installasjon eignar den seg best for ¾" eller større røyr p.g.a. vassmengda.   Alle størrelsar har 2 m tilførsels-/straumkabel.
  fra  kr 410,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmekabel 230V «Suevia» (utv.)

  Varmekabel 230V «Suevia» (utv.)

  Suevia varmekabel, 230 V Varmekabel for utvendig montering på røyr. Kabelen har innebygd termostat i starten av kabelen. 15-18 W/m. Oppbygging av kabelen: - stikkontakt 230 V m/jord, 2 m tilførselskabel (utan varme), termostat, varmeleidning (i ulik lengde). Kabelen må leggast parallelt på undersida av røyret. Termostaten må monterast på den kaldaste staden og koplar inn når temperaturen går under +5ºC og ut når temperaturen går over +15ºC. Sjølv ved svært låge temperaturar held kabelen opptil 1" røyr frostfrie. Vassrøyret isolerast, men termostat skal ikkje isolerast. Kabelen må beskyttast mot biting. Er kabelen for lang kan den overskytande delen leggast i store løkker langs røyret.   Før ein monterer kabelen på plastrøyr må røyret dekkast 100 % med alu-tape og ein må forvisse seg om at røyret er eigna for både varmt og kaldt vatn.
  fra  kr 325,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmekabel 230V «Suevia» (utv)

  Varmekabel 230V «Suevia» (utv)

  Suevia varmekabel 230 V - for utv. montering på røyr Kabelen har innebyggd termostat i enden av kabelen, 2 m tilførselskabel (utan varme) og støpsel for 230 V, 10W/meter. Kabelen må leggast parallelt på undersida av røyret. Termostaten på enden av røyret må monterast på den kaldaste staden og koplar inn når temperaturen går under +3ºC og ut når temperaturen går over +10ºC, etter CE-krav. Sjølv ved svært låge temperaturar held kabelen opptil 1" røyr frostfrie. Vassrøyret må isolerast, termostaten skal også isolerast. Kabelen må beskyttast mot biting. Er kabelen for lang kan den overskytande delen leggast i store løkker langs røyret. Vassrøyert må dekkast 100% med aluminiumstape før kabelen monterast på plastrøyr og ein må forvisse seg mot at røyret er eigna for både varmt og kaldt vatn.
  fra  kr 325,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmekabel 230V (innv./utv.)

  Varmekabel 230V (innv./utv.)

  Varmekabel 230 V * for innvendig eller utvendig montering på røyr. * 2 m tilførselskabel (utan varme) og jorda stikkontakt for 230 V. 10 W/meter. * Kabelen er sjølvregulerande og kan ikkje bli overoppheta sjølv ved tilkopling over lang tid. * Leidningen kan kryssast utan fare for overoppvarming. * Jordfeilbrytar bør brukast ved all installasjon. * Kabelen må ikkje kappast. * Ved innv. installasjon held den eit 32 mm røyr med 20 mm isolasjon frostfritt ned til ca. -30ºC, ved utv. innstallasjon ned til ca. -20ºC. Ved innv. installasjon eignar den seg best for ¾" eller større røyr p.g.a. vassmengda.   Tilleggsutstyr ved innv. instalasjon: Varmekabelnippel nr. 890-143190  
  fra  kr 457,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmekabel 24V «Suevia»

  Varmekabel 24V «Suevia»

    For å beskytte tilførselsrøyr mot frost. Kabelen tvinnast rundt røyret og koples til ein transformator.   NB: Varmekabel på plastrøyr - bruk aluminiums tape til varmefordeling. Eksempel på installasjon av drikkekar  
  fra  kr 448,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmeleidning «Suevia» sjølvregulerande

  Tilbud!

  Varmeleidning «Suevia» sjølvregulerande

  Suevia sjølvregulerande varmeleidning for frostbeskytting av vassrøyr og drikkekar Robust og ekstremt fleksibel. I fjøs må kabelen beskyttast mot biting eller andre skader. Blir levert i lenger på inntil 100 m. Sjølvregulerande: Varmeleidningen sin temperatur forandrar seg i forhold til temperaturen i omgivelsane og i samsvar med lengda på leidningen. Leidningen er beregna på 230 V og jordfeilbrytar må være montert (av elektriker). Til kvar kabel må det brukast eit tilslutningssett (720-101.1061).  
  fra  kr 100,00 eks. MVA